• พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปี 2565

  พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปี 2565

  พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปี 2565

  วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 09.30 น.นายฐากูร ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วยผู้แทนนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายวัชรพล สารสอน รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องทรายมณี โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเทล แอนด์ สปา

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีใ นฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องทรายมณี โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว วิทยากรและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกอบการจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

  พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อย (Working Group)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150