• เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 2

  เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 2

  เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 2

  วันนี้(18 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 2 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ที่ทำการชุมชนหัวทุ่ง

  การจัดงานเชิงรุกสร้างสุขให้ชุมชนเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และประชาสังคม มาร่วมบูรณาการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในการบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน หรือการทำงานเครือข่ายในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาไปสู่ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน

  เมืองพัทยาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา“ A Day For Pattaya” ครั้งที่ 2 วันนี้(18 ส.ค.63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150