• เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี​ ” อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ในการสื่อสาร​ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน”

  เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี​ ” อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ในการสื่อสาร​ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน”

  เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี​ ” อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ในการสื่อสาร​ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน”

  วันนี้​ (20​ ส.ค.63)​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี​ ” อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ในการสื่อสาร​ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน” โดยมีเรือตรี ปราโมทย์​ ทับทิม​ รองปลัดเมืองพัทยา​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​
  ร่วมด้วยนางปุณณภา​ ทองพันธุ์​ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา​ ผู้แทนชุมชน​ ร่วมพิธีเปิด โรงแรมเดอะไซมิส​ พัทยา

  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20​ ปี​ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์​ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย​ ให้มีสุขภาวะที่ดี​ มีจิตสาธารณะและยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน​ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน​ ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างสถานบริการสุขภาพของรัฐ​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเมืองพัทยามีแกนนำร่วมดูแลสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 227 คน​ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ ที่ผ่านการอบรมตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข​ จำนวน 227 คน​ และมีแม่บ้านด้านสาธารณสุขจำนวน 29 คน​ ที่เป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้น​ และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน​ ในพื้นที่เมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน

  ในวันนี้สำนักการสาธารณสุข​ โดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ​ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ กลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา​ ผ่านการเรียนรู้​ เทคนิค​ วิธีการในการสื่อสารข้อมูล​ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค​ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้​ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย​ ตัวแทนเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน​ จำนวน 50 คน​ จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 2​ วันแบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี​ และภาคปฏิบัติ​ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุวลักษณ์​ อัสดรเดชา​ ข้าราชการบำนาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ​ โรงพยาบาลสิรินธร​ และทีมวิทยากรอิสระ​ มาให้ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

  เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี​ "…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150