• จิตอาสา มพย. อบรมเสริมความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  จิตอาสา มพย. อบรมเสริมความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  จิตอาสา มพย. อบรมเสริมความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  วันนี้ (21 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ให้กับจิตอาสาเมืองพัทยา โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  เนื่องจากในช่วงนี้ในเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะเกิดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่จิตอาสาเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้ในการลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยุงและแจกทรายอะเบท พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติ โดยเน้นเก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับ เป็นที่พักของยุง และหมั่นเก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมคอยดูแลเก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา,ไข้ปวดข้อยุงลาย นอกจากนี้ยังได้แนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ 5 ป 1 ข ดังนี้
  ป ที่ 1 ปิด ปิดฝาภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงไปวางไข่
  ป ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ สม่ำเสมอทุก 7 วัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  ป ที่ 3 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เพื่อกำจัดลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด
  ป ที่ 4 ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่มีมุมอับทึบ ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
  ป ที่ 5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
  ข ขัดไข่ยุงลายและทิ้งน้ำบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่แห้งตาย
  หมั่นดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านเรือนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกัน
  โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเคหสถาน เพื่อความปลอดภัย ของทุกคนในครอบครัว
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166

  จิตอาสา มพย. อบรมเสริมความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันนี้ (21 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. นายมาโนช…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150