• ประชุมหารือประเมินสถานการณ์การระบายน้ำในเมืองพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  ประชุมหารือประเมินสถานการณ์การระบายน้ำในเมืองพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  ประชุมหารือประเมินสถานการณ์การระบายน้ำในเมืองพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  วันนี้ (21 ส.ค.63) เวลา 11.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมหารือประเมินสถานการณ์การระบายน้ำในเมืองพัทยา โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เนื่องจาก พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ล่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้พื้นที่บริเวณภาคตะวันออก มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยา ปริมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่

  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา​ กล่าวว่าเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ในวันนี้คณะทำงานจึงได้ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งติดตามผลจากโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดีขึ้น โดยจะมีการเพิ่มการขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือภาคเอกชนขยายปากคลอง​ บริเวณพื้นที่รุกล้ำ เพื่อผลักดันและเร่งระบายน้ำให้รวดเร็วมากขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

  สอบถามข้อมูลได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด24 ชม.
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3672535086090542/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150