• พิธีเปิดการอบรม“ โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER)

  พิธีเปิดการอบรม“ โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER)

  พิธีเปิดการอบรม“ โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER)

  วันนี้ ( 25​ ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) หลักสูตร“ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL”
  (TRAIN THE TRAINER) โดยมีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวัชรพล​ สารสอน​ รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดทำโครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดขลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal Hospitality) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านโรงแรมที่พักและรีสอร์ทระดับผู้บริหารระดับสูง แบ่งการฝึกอบรมฯ เป็น 2​ หลัก​สูตร 3 รุ่น ดังนี้
  หลักสูตรที่ 1​ “ ผู้บริหารมืออาชีพยุค NEW NORMAL” (TRAIN THE TRAINER) ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา
  หลักสูตรที่ 2 “ นักบริการมืออาชีพยุค New Normal” ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 และ 1-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโฮเทลเจ พัทยา
  โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มของผู้รับบริการโดยตรง ให้เข้าใจหลักการให้บริการรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเป็นผู้ให้บริการที่ดีถูกต้องเหมาะสม เพื่อความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย สามารถปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสากลแข่งขันได้ในระดับนานาชาติอันเป็นการสร้างรายได้ในภาพรวมให้แก่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นต่อไป

  พิธีเปิดการอบรม“…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150