• พิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  พิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  วันนี้​ (25​ ส.ค.63)​ 08.30​ น.​ นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนางสาวบุญงาม​ เล็กเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ และมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นางนงนุช​ รักษา​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8​ (พัทยานุกูล)​ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด​ ณ ห้องประชุมพระปัญญารัตนาภรณ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8​ (พัทธยานุกูล)

  เมืองพัทยาได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบ
  ประมาณ 2563​ “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา​ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 และศึกษาดูงาน​ ณ จังหวัดนนทบุรี​ กาญจนบุรี และนครปฐม​ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน​ ประกอบด้วย ผู้บริหารเมืองพัทยา​ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา” โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพล​ เจริญผล ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ออกเดินทางศึกษาดูงานที่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 5 จังหวัดนนทบุรี​ โรงเรียนเทศบาล​ 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐม
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3684430474901003/?extid=Uhz0KpQ1F5Znlsfg&d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150