• รฟท.เข้าหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

  รฟท.เข้าหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

  รฟท.เข้าหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

  เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธานประชุมหารือเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง ซึ่งมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และบริษัทรถไฟความเร็วสูง เข้าร่วมประชุมฯ

  ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินจำกัดในฐานะเอกชนคู่สัญญาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย รฟท. มีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ที่ผ่านการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างให้กับเอกชนคู่สัญญา เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

  ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นหลักๆ คือ เพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามจุดตัดเส้นทางของถนนเลียบทางรถไฟ จากตำแหน่งเดิม ไปตั้งที่จุดเวนคืน โดยกำหนดแนวพื้นที่เวนคืน ของโครงการฯ ในพื้นที่เมืองพัทยา รวม 27 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ซึ่ง รฟท.อยู่ระหว่างเจราจาต่อผู้ถูกเวนคืน เมื่อเจรจาเรียบร้อยก็จะดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าตามจุดตัดส่งสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวเส้นทางของถนนเลียบทางรถไฟ ภายในเดือนมกราคม 2564 นี้

  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่จะตัดผ่านในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ คู่ขนานทั้งไป และ กลับ รวมระยะทางประมาณ 18.6 กิโลเมตร นั้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3685873641423353&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150