• สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ซอย 5 ธันวา) พร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ซอย 5 ธันวา) พร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ซอย 5 ธันวา) พร้อมตรวจสอบจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา ชอยสุขุมวิท – พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) และตรวจสอบตำแหน่งน้ำท่วมขัง รอการระบาย จำนวน 2 จุด คือ บริเวณภายในซอยถนนสุขุมวิท 81 และถนนสุขุมวิท 34/1 (หน้าบุญถาวร) เพื่อเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
  ตามที่เมืองพัทยา ได้ว่าจ้างบริษัท พอรสเพอร์โชลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา ชอยสุขุมวิท – พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) ซึ่งมีสัญญาการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 28 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเวลา 181 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. ขนาด 5.00 × 40.00 เมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 2,000 ม.ม. และวางท่อระบายน้ำเสีย HPDE ขนาด 800 ม.ม. นั้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการล่าช้าไปมาก สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจึงได้ร้องเรียนผ่านทางสภาเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเร่งด่วน
  ในวันนี้ คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าหน้างานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดี เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไประยะแรก พบว่าการปักชิพพลายไม่สามารถปักลงลึกได้ตามแบบ ในระยะ 8.00 เมตรได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีบ้านพักอาศัยอาคาร รั้วกำแพงของประชาชนติดกับพื้นที่การก่อสร้าง เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จึงประสานให้เมืองพัทยาดำเนินการปรับแก้แบบ ให้เข้ากับพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อระยะเวลาผ่านไปบริษัทผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามแบบที่ปรับแก้ จึงส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า ในการนี้ประธานสภาเมืองพัทยา จึงได้กำชับและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานฯ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นี้
  จากนั้น คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังอีก 2 จุด คือ บริเวณภายในซอยถนนสุขุมวิท 81 และบริเวณถนนสุขุมวิท 34/1 (หน้าบุญถาวร) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในระยะยาว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล ออกแบบขนาดบ่อหน่วงน้ำ ให้เข้ากับพื้นที่ และนำเสนอแบบต่อคณะผู้บริหาร เพื่อเร่งดำเนินการ ขออนุมัติงบประมาณต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3684410454903005

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150