• เมืองพัทยาเปิดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904

  เมืองพัทยาเปิดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904

  เมืองพัทยาเปิดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904
  วันนี้ (25 ส.ค.63) 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมต้นแบบจิตอาสาพระราชทาน โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน 40 คน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยนายพันธกานต์ พรหมพรางกูร ได้รับการพิจารณาจากอำเภอบางละมุง และจังหวัดชลบุรี ให้เป็นตัวแทนภาคประชาชนในนามกระทรวงมหาดไทย เข้ารับการฝึกหลักสูตร “จิตอาสา 904” เมื่อวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา 904 ภายในกองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี อันเป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นผู้นำของกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) และประชาชนจิตอาสาในด้านต่างๆ และมีหน้าที่ในการปลูกฝังเรื่องความมั่นคง ความรักในชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ให้กับกกล.จอส.พระราชทานและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นจิตอาสา 904 และเป็นกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) ต้นแบบของเมืองพัทยา ในวันนี้จึงได้จัดฝึกอบรมต้นแบบ จิตอาสาพระราชทาน 904 อบรมในหลักสูตร “จิตอาสา 904″ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นจิตอาสาที่มีความสวยงาม ถูกต้อง เหมาะควรและสมพระเกียรติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด สามารถเผยแพร่เป็นต้นแบบของการฝึกให้กับกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน (กกล.จอส. พระราชทาน) ทั่วประเทศต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3684453158232068

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150