• ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด
  วันนี้ (26 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้พื้นที่ชายหาด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ว่าที่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และหาดวงศ์อมาตย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลง “ชายหาดเมืองพัทยา” กลับมาเปิดให้บริการเช่นเคย ในปัจจุบันชายหาดพัทยาจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว มาพักผ่อนตามชายหาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เมืองพัทยาจึงได้เชิญผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา และหาดวงศ์อมาตย์เข้ารับฟังความคิดเห็นแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาด ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยกำหนด (ร่าง) มาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา อาทิ

  • ให้ผู้ประกอบการทุกราย จัดหาสมุดบันทึกรายละเอียดผู้มาใช้บริการร่มเตียง ให้ปรากฏรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เวลามา/เวลาเลิกใช้บริการ โดยต้องให้ผู้มาใช้บริการลงบันทึกให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ไทยชนะ) ก่อนใช้บริการทุกครั้ง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายหลัง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ แจ้งผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการ จัดหาเจลหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ สำหรับผู้มาใช้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร่มเตียงและชายหาด
  • ให้ผู้ประกอบการทุกราย ทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่างๆ หลังให้บริการทุกครั้ง และระหว่างประกอบการต้องหมั่นเช็ด ทำความสะอาดอยู่เสมอ โดยเปิดบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ยกเว้นทุกวันพุธ สามารถกางร่มเตียง ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. โดยให้ผู้ประกอบการทุกราย ต้องร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก่อนกางร่มเตียง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 10.00 น. และทุกๆ 3 เดือน ให้ผู้ประกอบการหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน โดยขนย้ายร่ม เตียง อุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายหาด ตามแผนเมืองพัทยากำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณชายหาดให้เรียบร้อย
  • การเรียกค่าบริการค่าเช่าเตียง กรณี เตียงผ้าใบ อัตราค่าบริการไม่เกิน 50 บาทต่อเตียงต่อวัน , เตียงนอนแบบสระน้ำ ค่าบริการไม่เกิน 100 บาทต่อเตียงต่อวัน
   นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้พิจารณาอนุโลมเพิ่มที่จอดรถให้กับประชาชนบริเวณริมถนนฝั่งชายหาดพัทยา โดยจะดำเนินการทาสี ตี เส้น เว้นระยะห่างเป็นบางจุด ตลอดแนวชายหาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนริมชายหาด แต่ห้ามจอดแช่ เด็ดขาด ทั้งนี้ระเบียบและมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ต้องนำเสนอให้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3687988254545225
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150