• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

  วันนี้ (27 ส.ค.63) เวลา 09.00 น.นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 95 นาย เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้รับอนุมัติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 95 นาย เดินชดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม พ. ศ.2563 ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาฯ ศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองพัทยา อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้พิจารณาเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงกำหนดเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงของชาติต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3691499637527420/?extid=iVBsEplE8xtUTtQb&d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150