• โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  วันนี้ (27 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ร่วมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

  เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส​ ผู้ยากไร้​ ผู้สูงอายุ​และผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​ โดยออกหน่วยร่วมกับจังหวัดชลบุรีตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน​ ตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2563 โดยมอบทุนจำนวน 57 ทุน ให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ และมีพิธีมอบถุงยังชีพ ให้แก่อำเภอบางละมุง​ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลตะเคียนเตี้ย และตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 200 ถุง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150