• Monthly Archives: ѹ¹ 2020

  งานเสวนา Business Events in the Next Normal

  งานเสวนา Business Events in the Next Normal

  วันนี้ (26 ก.ย. 63) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ What can Pattaya do to survive and thrive during the toughest tme ภายใต้งาน Business Events in the Next Normal ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ รวม 499 องค์กรทั่วประเทศ เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เป็นสมาคมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนานาชาติ เช่น ศูนย์การจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ โรงแรม บริษัทนำเที่ยว บริษัทรับจัดประชุม และผู้ประกอบการอื่นๆ ในสาขาบริการการประชุมและท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 499 องค์กรทั่วประเทศ

  ในวันนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพของสมาคมฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Business Events in the Next Noma! ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพัทยาหรือจังหวัดใกล้เคียงได้รับฟังประสบการณ์การปรับเปลี่ยน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดีต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3791116527565730&id=259115847432500

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”

  วันนี้ (25 ก.ย. 63) 14.30 น.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมพาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา จัดให้มีการบรรยายสรุปในหัวข้อ “Thailand LOG-IN Events: ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC” โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมบรรยายในครั้งนี้

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่ (Media Visit) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศในด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้จัดงานทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อไป ทั้งนี้ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) อยู่ในแผนการดำเนินงานของ สสปน.ต่อเนื่อง 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมล็อกอินและอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน สร้างการค้า ต่อยอดการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในแต่ละอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทย โดยไม่ได้กระจุกตัวเพียงศูนย์กลางยังกระจายโอกาสและรายได้สู่ภูมิภาคตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละอุตสาหกรรมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านงานแสดงสินค้านานาชาติและจุดหมายปลายทางธุรกิจระดับโลกนำไปสู่การจัดงาน Thailand International Air Show ณ พื้นที่ Aerotropolis ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นงานจัดแสดงสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปูทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่สถานะประเทศรายได้สูงทัดเทียมกับนานาประเทศ

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”วันนี้ (25 ก.ย. 63) 14.30…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน
  วันนี้ (25 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ที่ว่าการชุมชนเขาตาโล
  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและความร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน/สังคมในภาพรวมการแก้ไขกับปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เมือง ภายใต้แนวคิดที่ว่า พัทยามีความปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม/ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา ตัวแทนหน่วยงานจาก ปปส.ภาค 2 , สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี , เรือนจำพิเศษเมืองพัทยา,และภาคีเครือข่ายชุมชนโซน 4 เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกอไผ่ ชุมชนเขาตาโล ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนทัพพระยา ชุมชนเทพประสิทธิ์ ชุมชนมาบประดู่ ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม และชุมชนหนองพังแค มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3787961534547896


  เมืองพัทยา เดินหน้าเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

  เมืองพัทยา เดินหน้าเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

  วันนี้ (25 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุง พร้อมแจกแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก และทรายอะเบท ในพื้นที่ชุมชนเพนียดช้าง ซอย 8 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

  เมืองพัทยา เดินหน้าเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน วันนี้ (25 ก.ย. 63)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา
  วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 บนหาดทราย ชายหาดพัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สภ.เมืองพัทยา ตร.ท่องเที่ยว รพ.กรุงเทพ พัทยา รพ.เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนายอธิวัฒน์ พัชรปรีชาพัฒน์ ตัวแทนผู้จัดงาน นำเสนอรูปแบบและเส้นทางวิ่ง ครั้งนี้

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กำหนดจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ชายหาดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism)

  ในวันนี้ทางผู้จัดได้นำเสนอรูปแบบและเส้นทางการวิ่ง โดยวิ่งบนชายหาด เริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช วิ่งไปถึงโค้งดุสิต เพื่อกลับตัวและวิ่งย้อนกลับบนชายหาดเช่นเดิม เพื่อไปกลับตัวที่บริเวณหน้าวอลค์กิ้ง สตรีท กลับสู่จุดเริ่มต้น โดยปล่อยตัวนักกีฬา รอบละ 200 คน เพื่อลดความแออัด ในการนี้วันดังกล่าว ได้จัดตรงกับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ห่วงใยภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้จัดแจ้งผู้เข้าร่วมวิ่ง ที่สนใจเข้าชมงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยานั้น ควรเตรียมชุดลำลอง หรือแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางผู้จัด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งได้รับความสะดวกและความปลอดภัยขณะวิ่งแข่งขัน และนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอีกครั้งต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785076164836433


  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 18.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวอวยพร โดยมีรองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ท้อถอย สามารถผ่านพ้นอุปสรรค จนทำให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อันก่อให้เกิด คุณประโยชน์โดยส่วนรวม แก่เมืองพัทยา โดยภายในงานยังมีการแสดงจากนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สร้างความประทับใจต่อผู้เกษียณอายุราชการ

  ในการนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ ปลัดเมืองพัทยา ตัวแทนผู้ที่เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก และนอกจากนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยรองนายกเมืองพัทยาได้มอบของระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นได้ร้องเพลง “คำมั่นสัญญา” ร่วมกัน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มเต็มไปด้วยความสุข ปิติยินดี


  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบวีลแชร์

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบวีลแชร์

  วันนี้(24 ก.ย.63)เวลา 11:00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยามอบมอบวีลแชร์ให้กับน.ส.พิรวัลย์ บรรทึก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุหกล้มสะโพกหัก โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่มอบฯ ณ ชุมชนเขาตาโล


  27 กย.นี้ พบกับกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)

  27 กย.นี้ พบกับกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)

  วันนี้(24 ก.ย.63)เวลา 14.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมการจัดกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว น.ส.จตุพร ถาวรเจริญ ตัวแทนบริษัท วัชรมารีน จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิโมเวมเบอร์ (Movernber Foundation) และ บริษัท วัชรมารีน จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ Triumph Pattaya ซึ่งใช้เส้นทางรอบเมืองพัทยา โดยกำหนดจุดจอดถ่ายรูป จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1.ไทรอัมพ์ พัทยา 2. ตลาดน้ำสี่ภาค 3.ชายหาดจอมเทียน 4.ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า 5.ชายหาดพัทยากลาง 6.วอร์คกิ้งสตรีท โดยความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ มีสุภาพบุรุษจากทั่วโลกในแต่ละประเทศ ร่วมแต่งตัวสุดเนี้ยบ และขี่รถมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิคที่ชื่นชอบ และร่วมกันขับขี่ในธีม “ขี่คนเดียว แต่ไม่เดียวดาย” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยและการรณรงค์ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ชายผ่านมูลนิธิโมเวมเบอร์ (Movember Foundation) ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจากการจัดกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเมืองพัทยาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่รถแนวคลาสสิคให้ขับขี่อย่างปลอดภัย

  สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรม The Distinguished Gentleman’s Ride ได้ที่เวบไซท์ www.gentlemansride.com


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  วันนี้ (11 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการใช้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนชุมสาย

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 7 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นและได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป


  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
  วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ทแอน สปา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมฯ โดยมีนายธเนศ ศุภรหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอแนวทางมาตรการเยียวยาในการขยายเวลาปรับลดค่าไฟฟ้า ออกไปอีก 1 ปี ให้กลับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงให้ประกันสังคมช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 50% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้คณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำเรื่องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785059394838110


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150