• นายกเมืองพัทยาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนหาดยินยอม

  นายกเมืองพัทยาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนหาดยินยอม

  นายกเมืองพัทยาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนหาดยินยอม

  วันนี้ (5 ก.ย. 63) เวลา 15.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนหาดยินยอม โดยมีรองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่บริเวณถนนพระตำหนัก ซอย 5 ชายหาดยินยอม เมืองพัทยา จ.ชลุบรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน โดยดำเนินการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 7 เมตร และลึก 5.3 เมตร และก่อสร้างวางท่อ WEHOLITE Dia. 2 เมตร มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 300 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะสามารถป้องกันน้ำท่วมหน้าชายหาดยินยอมได้เป็นอย่างดี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150