• พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  วันนี้ (6 ก.ย.63) เวลา 11.00 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2) โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)​

  ด้วยฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนประจำปี 2563 โดยจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ให้กับประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ไม่ได้ศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น สำหรับปีนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2563 วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ​ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)​ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อสนองตอบประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวยุโรป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ​ เพิ่มทักษะด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)วันนี้…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150