• เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย​ ครั้งที่​ 4

  เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย​ ครั้งที่​ 4

  เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย​
  ครั้งที่​ 4

  วันนี้ (8 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา
  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา โดยมีนายทรงกริช สรรพกิจ กรรมการผู้จัดการโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชน ภาคเอกชน​ หน่วยงานต่างๆ​ เข้ารับฟังฯ​ ณ ห้องบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่
  เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนปีละประมาณ 9.4 ล้านคน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโต พร้อมด้วยศักยภาพในการพัฒนาทั้งในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภูมิภาคประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงระดับชาติ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมโครงการเชื่อมโยงทางรถไฟ​ เพื่อ​ รองรับการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศในอนาคต รวมถึงนโยบายในการพัฒนาต่างๆ​ การเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคนต่อปี อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตตามแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยาม
  “ เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการ
  “ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา” ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ที่มุ่งหวังให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮายมีความยั่งยืนสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมือง​พัทยา การยกระดับแนวทางการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้เป็น ครั้งที่ 4 เพื่อนำ
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ต่อไป

  เมืองพัทยาจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย​
  ครั้งที่​ 4
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3732354380108612/?extid=1NXp8CMvWlxqZ3KB&d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150