• สสปน.จัดกิจกรรม​ “Road Show สร้างการรับรู้ ไทย​ ไมซ์​ คอนเน็ค​ สัญจร​ ครบแค่คลิก​ ต่อติดชาวไมซ์”

  สสปน.จัดกิจกรรม​ “Road Show สร้างการรับรู้ ไทย​ ไมซ์​ คอนเน็ค​ สัญจร​ ครบแค่คลิก​ ต่อติดชาวไมซ์”

  สสปน.จัดกิจกรรม​ “Road Show สร้างการรับรู้ ไทย​ ไมซ์​ คอนเน็ค​ สัญจร​ ครบแค่คลิก​ ต่อติดชาวไมซ์”

  วันนี้​ (9​ ก.ย.63)​ เวลา.09.30​ น.​ นายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม​ “Road Show สร้างการรับรู้ ไทย​ ไมซ์​ คอนเน็ค​ สัญจร​ ครบแค่คลิก​ ต่อติดชาวไมซ์” โดยมีนายสาโรจน์​ สุทัศน์ชูโต​ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ​ (สสปน.)​ภาคกลางและภาคตะวันออก​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ร่วมด้วย​ นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม​ นายเอกสิทธิ์​ งามพิเชษฐ์​ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ นายกฤษณ์​ จิระมงคล​ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​และ ผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยา​ เข้าร่วมในพิธีเปิด​ ณ​ ห้องแกรนด์บอลรูม
  โรงแรมอมารีพัทยา

  สสปน.จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการภูมิภาคหรือ Thai MICE Connect​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัฒนาระบบและรวบรวมข้อมูลครบทุกมิติของอุตสาหกรรมไมซ์ให้สมบูรณ์ที่สุด​ บนแพลทฟอร์ม E-Marketplace ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทางการตลาดในปัจจุบัน​ โดยทำการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน​ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการตลาดแพลทฟอร์มใหม่ได้อย่างทันท่วงที่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก Thai MICE Connect เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความเป็นปัจจุบันแม่นยำครอบคลุมและสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วโดยเป็นการ ดำเนินงานต่อเนื่องจากในปี 2562 ที่ได้จัดเก็บข้อมูลใน 3 ภูมิภาค​ คือภาคกลาง​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้​ รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัดและในปีงบประมาณ 2563 จึงได้ดำเนินการอีก 2 ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออก​ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

  โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการแนะนำระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการใช้ระบบการอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน​ นอกจากนี้ยังมีการบริการให้คำปรึกษาการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ”ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า″ และร่วมสนุกในกิจกรรม”ครบแต่คลิก​ ต่อติดชาวไมซ์” ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ-ผู้ให้บริการ​ ได้ใช้เครื่องมือ​ Thai MICE Connect​ – E Marketplace เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดโอกาสทางการค้าและบริการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมให้เติบโต​ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆได้อย่างมั่นคงต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150