• แถลงข่าวโครงการ ถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19

  แถลงข่าวโครงการ ถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19

  แถลงข่าวโครงการ ถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19

  วันนี้(11 ก.ย.63)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนัก อสม.ชุมชน ร่วมแถลงข่าวรับมอบถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19 จากบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่

  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นปัญหาระดับรุนแรง ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก  ในเดือนมีนาคม 2563 การแพร่ระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชากรไปทั่วโลก ประชากรกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการหรือกลุ่มผู้สูงอายุ ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการนับเป็นการยากลำบากที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกสุขอนามัย ตัวอย่าง เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น (วีลแชร์) เมื่อล้างมือแล้วก็ต้องสัมผัสกับล้อรถ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือการเดินทางของคนตาบอดหลายกรณีที่ต้องมีผู้นำทางซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิด หรือคนพิการระดับรุนแรง การใช้ชีวิตประจำวันต้องมีผู้ช่วยเหลือคนพิการ ยิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวกันและกัน เป็นต้น
  อีกประการหนึ่ง คือ คนพิการระดับรุนแรง หรือคนพิการที่มีความพิการอันส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ หรือผู้สูงอายุมักมีภูมิต้านทานโรคน้อย การรับเชื้อไวรัสจึงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป ดังนั้นคนพิการและผู้สูงอายุล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยทีมงานสายด่วนคนพิการ 1479 ส่งมอบถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19 ตรงถึงคนพิการในพื้นที่เขตเมืองพัทยา จำนวน 1,479 คน เพื่อสื่อสารถึงคนพิการพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งระบบช่วยจำและอำนวยความสะดวกในการประสานขอความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องใด ๆ ในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะเรียกว่า “โมเดล ถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19” ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการและช่วยเหลือคนพิการได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

  แถลงข่าวโครงการ ถุงยังชีพภาคีเครือข่ายห่วงใยคนพิการ ต้านภัยโควิด-19วันนี้(11 ก.ย.63)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150