• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattaya

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattaya

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattaya

  วันนี้ (10 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattaya โดยมีนายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ชุมชนหนองอ้อ

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.)เมืองพัทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา​ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาสังคม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattaya โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายจิตอาสาในการจัดการเชิงรุกหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนภายในแต่ละชุมชนและแต่ละโซนพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย NEO PATTAYA​ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา A Day For Pattayaวันนี้ (10 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 9 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150