• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สวนนงนุชพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 115 นาย ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานพื้นที่เมืองพัทยาโดยรอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3741956159148434/?extid=vHGh58rc1zDKzRUh&d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150