• ATTA หารือร่วมกับเมืองพัทยา หวังเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เบาบางลง

  ATTA หารือร่วมกับเมืองพัทยา หวังเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เบาบางลง

  ATTA หารือร่วมกับเมืองพัทยา หวังเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เบาบางลง

  วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าหารือร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่อง รองรับการท่องเที่ยว ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เบาบางลง โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเปิดเมืองพัทยา ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว ภายใต้ข้อกำหนด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด
  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา แต่ต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ บนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกด้วย โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อวางแผน และนำเรื่องเข้าหารือต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3739552182722165&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150