• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  วันนี้ (11 ก.ย.63) เวลา 15.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และนาง ณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายสรุปและให้การต้อนรับนางจริยา ชุมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) เพื่อนำความรู้ความเข้าใจ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในการขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการ และขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง การทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี มีบุคลิก และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COM0-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้ (11 ก.ย.63) เวลา 15.00 น. นายบรรลือ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150