• ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

  วันนี้ (15 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พัทยาประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ โดยมีร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการสาธารณสุข นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ร.อ.หญิงลภัสรดา สาธาระกุล หัวหน้าฝ่ายหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ชุมชน และอสม.เมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าร่วมการประชุมฯ ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยสำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีการพัฒนาและประเมินผลในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของโครงการของหน่วยบริการ องค์กรกลุ่มประชาชนหน่วยงานอื่น และศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร ดำเนินการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการฯ ต่อไป

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4วันนี้ (15 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150