• พิธีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ สำหรับประชาชน

  พิธีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ สำหรับประชาชน

  พิธีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ สำหรับประชาชน

  วันนี้​ (15​ ก.ย.63)​ เวลา​ 09.00​ น.​ นายมาโนช​ หนองใหญ่​ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ สำหรับประชาชน​ โดยมีนายธนพล​ เพ็ชรมะลิ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ผู้แทนชุมชน​ เข้าร่วมอบรม​ ณ​ ห้องประชุมทัพพระยา​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน.ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย​ ดำเนินการจัดกระบวนการเสริมสร้างความรู้.ความเข้าใจ​ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ​ เอกชน​ และประชาชนในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ อันเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีการอบรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” หลักสูตรสำหรับประชาชน​ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็น 1 ใน 8 ครั้งสำหรับ 2 พื้นที่เป้าหมาย​ ของโครงการซึ่งประชาชนในพื้นที่ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทของประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง​ รวมทั้งความร่วมมือในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะซึ่งเป็นการจัดการขยะปลายทาง​ มีผู้เข้าร่วมอบรม​ ประกอบด้วยผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา​ จำนวนกว่า 50 คน​ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์ด้านการจัดการขยะ​ สถานการณ์ด้านพลังงาน​และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ ความร่วมมือ​ และรูปแบบและบทบาทความร่วมมือของประชาชนในการจัดการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ​ โดยผู้ที่ได้รับการอบรม จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150