• เมืองพัทยาจัดอบรม“ โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน” สร้างความรู้​ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

  เมืองพัทยาจัดอบรม“ โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน” สร้างความรู้​ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

  เมืองพัทยาจัดอบรม“ โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน” สร้างความรู้​ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

  วันนี้( 16 ก.ย. 63)​ เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์​ ศรีวงษ์ชัย​ รองปลัด เมืองพัทยา​ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน​ โดยมี นายอนุวัฒน์​
  ทองคำ​ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ร่วมด้วย นายวรพต​ พงษ์พาลี​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้แทนชุมชน​ ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิด​ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา​

  ตามที่เมืองพัทยาได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการ
  1. รวบรวมน้ำเสียภายในเขตเมืองพัทยา
  2.การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย
  3.การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  4.การเฝ้าระวังป้องกันมลภาวะทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา
  รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร​ เสนอบทความด้านการจัดการน้ำของเมืองพัทยา​ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม​ การมีส่วนร่วมของชุมชน​ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม​ ที่ผ่านมาประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี​ ในการต่อเชื่อมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยาและร่วมชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย​ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP: Polluter Pays Principle) นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจข้อคิดเห็นความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการรวบรวมน้ำเสีย​ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ในวันนี้​ สำนักการช่างสุขาภิบาล ส่วนจัดการคุณภาพน้ำ​ จึงได้จัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย​ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม​ การใช้เครื่องมือในการรักษาคุณภาพน้ำ​ กฎข้อปฏิบัติในการระบายน้ำ​ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและพร้อมกันเข้าดูแลตรวจสอบคุณภาพและสภาพแหล่งน้ำในชุมชน​ ติดตามเฝ้าระวังป้องกันไม่ปล่อยระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ​ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนและสถานประกอบการ​ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน​ ได้รับเกียรติจากนายธนเดช​ อัศวทองกร​และ นางบุษบงค์​ พลอยเพชรตัวแทนจาก บริษัท พอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด ผู้รับจ้างเมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยามาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย​ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ​ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150