• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  วันนี้ (16 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป​โดยมี นายวรัท หฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ จำนวน 43 คน ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษาดูงานพื้นที่เมืองพัทยาโดยรอบ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3758675944143122/?extid=K70m8Qlz9NKaAccD&d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150