• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รองรับการเจริญเติบโตเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รองรับการเจริญเติบโตเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รองรับการเจริญเติบโตเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

  วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ที่ปรึกษาดร.กัมมาล ปาวา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้ประสานงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานการดำเนินงานโปรเจกต์ใหญ่เดินหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เล็งเห็นถึงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ EEC มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นั้น จะทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ EEC ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพในระยะยาว นอกจากนี้ มองว่าการพัฒนาของพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) จะเป็นศูนย์กลางสำคัญของการยกระดับบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินอู่ตะเภา มอเตอร์เวย์ และท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้ดำเนินงานโปรเจกต์ใหญ่เดินหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง เพื่อให้เป็น Medical Hub รองรับการขยายตัวของประชากรและภาคอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2563 แล้วเสร็จในปี 2567
  ทั้งนี้นายกเมืองพัทยายินดีและให้ความร่วมมือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ โดยจะหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าหารือความร่วมมือเพื่อประสานงานดำเนินการโปรเจกต์ใหญ่สร้าง รพ. ม.ธรรมศาสตร์…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150