• เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมซันไซน์ การ์เด้น เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา หวังดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลง พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยา ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่ส่งเสริม พัฒนาเมืองพัทยาที่ยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3759435574067159/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150