• เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึล

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึล

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือพายุโนอึล

  วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่มีคำสั่งเมืองพัทยาเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระเบียบระบบป้องกันและระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการติดตามผลการประชุมและความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันนี้จึงได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแบ่งโซน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 5 โซน ดังนี้
  โซน 1 นาเกลือ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ ตั้งแต่แยกกระทิงลาย – พัทยาเหนือ
  โซน 2 ถนนสุขุมวิท – ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) บริเวณ ตั้งแต่แยกกระทิงลาย – ซอยพรประภานิมิต
  โซน 3 พัทยาเหนือ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ พัทยาเหนือ – พัทยาใต้
  โซน 4 พัทยาใต้ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ (พัทยาใต้-สุดเขตพัทยา)
  โซน 5 ถนนสุขุมวิท – ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) บริเวณ ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอยพรประภานิมิต – สุดเขตพัทยา
  ทั้งนี้เพื่อเป็นบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่อไป

  เมืองพัทยาประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เพื่อกำหนดโซนดูแลแก้ไขน้ำท่วม…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150