• เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (18 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมี ร่วมลงพื้นที่ให้บริการครั้งนี้ ในพื้นที่เมืองพัทยา
  ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา (บริการด้านบัตรประชาชน) ได้จัดทำโครงการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา
  ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย เป็นผู้ชรา จำนวน 3 ราย เป็นผู้พิการ จำนวน 3 ราย รวม 9 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3765049606839089&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150