• ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92

  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92

  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92

  ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 92 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพจำนวน 24 แผนก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและยากจน เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3778219075522142/?extid=isejnKTeJICApJIC&d=n
  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศศิมา คล้ายสอน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 4125

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150