• “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 18.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวอวยพร โดยมีรองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ท้อถอย สามารถผ่านพ้นอุปสรรค จนทำให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อันก่อให้เกิด คุณประโยชน์โดยส่วนรวม แก่เมืองพัทยา โดยภายในงานยังมีการแสดงจากนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สร้างความประทับใจต่อผู้เกษียณอายุราชการ

  ในการนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ ปลัดเมืองพัทยา ตัวแทนผู้ที่เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก และนอกจากนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยรองนายกเมืองพัทยาได้มอบของระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นได้ร้องเพลง “คำมั่นสัญญา” ร่วมกัน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มเต็มไปด้วยความสุข ปิติยินดี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150