• ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
  วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ทแอน สปา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมฯ โดยมีนายธเนศ ศุภรหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอแนวทางมาตรการเยียวยาในการขยายเวลาปรับลดค่าไฟฟ้า ออกไปอีก 1 ปี ให้กลับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงให้ประกันสังคมช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 50% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้คณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำเรื่องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785059394838110

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150