• ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา
  วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 บนหาดทราย ชายหาดพัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สภ.เมืองพัทยา ตร.ท่องเที่ยว รพ.กรุงเทพ พัทยา รพ.เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนายอธิวัฒน์ พัชรปรีชาพัฒน์ ตัวแทนผู้จัดงาน นำเสนอรูปแบบและเส้นทางวิ่ง ครั้งนี้

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กำหนดจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ชายหาดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism)

  ในวันนี้ทางผู้จัดได้นำเสนอรูปแบบและเส้นทางการวิ่ง โดยวิ่งบนชายหาด เริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช วิ่งไปถึงโค้งดุสิต เพื่อกลับตัวและวิ่งย้อนกลับบนชายหาดเช่นเดิม เพื่อไปกลับตัวที่บริเวณหน้าวอลค์กิ้ง สตรีท กลับสู่จุดเริ่มต้น โดยปล่อยตัวนักกีฬา รอบละ 200 คน เพื่อลดความแออัด ในการนี้วันดังกล่าว ได้จัดตรงกับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ห่วงใยภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้จัดแจ้งผู้เข้าร่วมวิ่ง ที่สนใจเข้าชมงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยานั้น ควรเตรียมชุดลำลอง หรือแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางผู้จัด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งได้รับความสะดวกและความปลอดภัยขณะวิ่งแข่งขัน และนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอีกครั้งต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785076164836433

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150