• งานเสวนา Business Events in the Next Normal

  งานเสวนา Business Events in the Next Normal

  งานเสวนา Business Events in the Next Normal

  วันนี้ (26 ก.ย. 63) นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ What can Pattaya do to survive and thrive during the toughest tme ภายใต้งาน Business Events in the Next Normal ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ รวม 499 องค์กรทั่วประเทศ เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เป็นสมาคมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนานาชาติ เช่น ศูนย์การจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ โรงแรม บริษัทนำเที่ยว บริษัทรับจัดประชุม และผู้ประกอบการอื่นๆ ในสาขาบริการการประชุมและท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 499 องค์กรทั่วประเทศ

  ในวันนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพของสมาคมฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Business Events in the Next Noma! ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพัทยาหรือจังหวัดใกล้เคียงได้รับฟังประสบการณ์การปรับเปลี่ยน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดีต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3791116527565730&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150