• สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”

  วันนี้ (25 ก.ย. 63) 14.30 น.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมพาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา จัดให้มีการบรรยายสรุปในหัวข้อ “Thailand LOG-IN Events: ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC” โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมบรรยายในครั้งนี้

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่ (Media Visit) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศในด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้จัดงานทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อไป ทั้งนี้ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) อยู่ในแผนการดำเนินงานของ สสปน.ต่อเนื่อง 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมล็อกอินและอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน สร้างการค้า ต่อยอดการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในแต่ละอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทย โดยไม่ได้กระจุกตัวเพียงศูนย์กลางยังกระจายโอกาสและรายได้สู่ภูมิภาคตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละอุตสาหกรรมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านงานแสดงสินค้านานาชาติและจุดหมายปลายทางธุรกิจระดับโลกนำไปสู่การจัดงาน Thailand International Air Show ณ พื้นที่ Aerotropolis ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นงานจัดแสดงสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศและการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปูทางพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่สถานะประเทศรายได้สูงทัดเทียมกับนานาประเทศ

  สสปน.จัดบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC”วันนี้ (25 ก.ย. 63) 14.30…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150