• รองนายกลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ

  รองนายกลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ

  รองนายกลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ

  วันนี้ (30 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว โดยมี นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

  ตามที่เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ (คลองปึกพลับ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี โดยได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วบางส่วน และเมืองพัทยาได้ดำเนินการปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น และในวันนี้รองนายกเมืองพัทยาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต แบบลดระดับให้ต่ำลง เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับได้สะดวก ซึ่งหลังจากขยายปากคลอง ทำให้มีพื้นที่สำหรับทางน้ำไหลเพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง 15 – 20 เมตร ซึ่งสามารถลดปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  รองนายกลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ วันนี้ (30 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150