• รองนายกลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการปรับหน้าดิน ก่อนเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ

  รองนายกลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการปรับหน้าดิน ก่อนเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ

  รองนายกลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการปรับหน้าดิน ก่อนเทพื้นคอนกรีต เพื่อเปิดทางน้ำไหลลงคลองปึกพลับ
  วันนี้ (29 ก.ย. 63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการปรับหน้าดิน ก่อนเทพื้นคอนกรีต แบบลดระดับให้ต่ำลงเพื่อเปิดทางน้ำไหลไหลลงคลองปึกพลับได้สะดวก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3800906963253353&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150