• Monthly Archives: ѹ¹ 2020

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ณ ชายหาดพัทยา
  วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 บนหาดทราย ชายหาดพัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สภ.เมืองพัทยา ตร.ท่องเที่ยว รพ.กรุงเทพ พัทยา รพ.เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนายอธิวัฒน์ พัชรปรีชาพัฒน์ ตัวแทนผู้จัดงาน นำเสนอรูปแบบและเส้นทางวิ่ง ครั้งนี้

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กำหนดจัดงาน Pattaya Bikini Run 2020 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ชายหาดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism)

  ในวันนี้ทางผู้จัดได้นำเสนอรูปแบบและเส้นทางการวิ่ง โดยวิ่งบนชายหาด เริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช วิ่งไปถึงโค้งดุสิต เพื่อกลับตัวและวิ่งย้อนกลับบนชายหาดเช่นเดิม เพื่อไปกลับตัวที่บริเวณหน้าวอลค์กิ้ง สตรีท กลับสู่จุดเริ่มต้น โดยปล่อยตัวนักกีฬา รอบละ 200 คน เพื่อลดความแออัด ในการนี้วันดังกล่าว ได้จัดตรงกับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ห่วงใยภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา จึงได้ขอความร่วมมือให้ทางผู้จัดแจ้งผู้เข้าร่วมวิ่ง ที่สนใจเข้าชมงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยานั้น ควรเตรียมชุดลำลอง หรือแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางผู้จัด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งได้รับความสะดวกและความปลอดภัยขณะวิ่งแข่งขัน และนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอีกครั้งต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785076164836433


  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

  วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 18.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวอวยพร โดยมีรองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ท้อถอย สามารถผ่านพ้นอุปสรรค จนทำให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร อันก่อให้เกิด คุณประโยชน์โดยส่วนรวม แก่เมืองพัทยา โดยภายในงานยังมีการแสดงจากนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สร้างความประทับใจต่อผู้เกษียณอายุราชการ

  ในการนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ ปลัดเมืองพัทยา ตัวแทนผู้ที่เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก และนอกจากนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยรองนายกเมืองพัทยาได้มอบของระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นได้ร้องเพลง “คำมั่นสัญญา” ร่วมกัน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มเต็มไปด้วยความสุข ปิติยินดี


  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบวีลแชร์

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบวีลแชร์

  วันนี้(24 ก.ย.63)เวลา 11:00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยามอบมอบวีลแชร์ให้กับน.ส.พิรวัลย์ บรรทึก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุหกล้มสะโพกหัก โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่มอบฯ ณ ชุมชนเขาตาโล


  27 กย.นี้ พบกับกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)

  27 กย.นี้ พบกับกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)

  วันนี้(24 ก.ย.63)เวลา 14.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมความพร้อมการจัดกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว น.ส.จตุพร ถาวรเจริญ ตัวแทนบริษัท วัชรมารีน จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา ร่วมกับมูลนิธิโมเวมเบอร์ (Movernber Foundation) และ บริษัท วัชรมารีน จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ Triumph Pattaya ซึ่งใช้เส้นทางรอบเมืองพัทยา โดยกำหนดจุดจอดถ่ายรูป จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1.ไทรอัมพ์ พัทยา 2. ตลาดน้ำสี่ภาค 3.ชายหาดจอมเทียน 4.ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า 5.ชายหาดพัทยากลาง 6.วอร์คกิ้งสตรีท โดยความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ มีสุภาพบุรุษจากทั่วโลกในแต่ละประเทศ ร่วมแต่งตัวสุดเนี้ยบ และขี่รถมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิคที่ชื่นชอบ และร่วมกันขับขี่ในธีม “ขี่คนเดียว แต่ไม่เดียวดาย” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยและการรณรงค์ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ชายผ่านมูลนิธิโมเวมเบอร์ (Movember Foundation) ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจากการจัดกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเมืองพัทยาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่รถแนวคลาสสิคให้ขับขี่อย่างปลอดภัย

  สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรม The Distinguished Gentleman’s Ride ได้ที่เวบไซท์ www.gentlemansride.com


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA

  วันนี้ (11 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการใช้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนชุมสาย

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 7 ตามโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติด (โต๊ะข่าวชุมชน) โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นและได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและตอบสนองต่อความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA ต่อไป


  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
  วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ทแอน สปา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนักธุรกิจ ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมฯ โดยมีนายธเนศ ศุภรหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอแนวทางมาตรการเยียวยาในการขยายเวลาปรับลดค่าไฟฟ้า ออกไปอีก 1 ปี ให้กลับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงให้ประกันสังคมช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 50% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้คณะทำงานรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเมืองพัทยา รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำเรื่องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785059394838110


  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา

  วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเทล จี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา กลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา เข้าร่วมรับฟังประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีนายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้งเมืองพัทยา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการสัญจรและการเดินทางของประชาชน เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และมีทางเลือกในการเดินทางที่จำกัด นับวันปัญหานี้เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาของรัฐบาล เมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้วางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2579 คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว โดยแผนพัฒนานี้ได้กำหนดเส้นทางไว้ 19 เส้นทาง โดยมีเส้นทางหลัก 4 เส้นทาง และระบบขนส่งเสริมครอบคลุม 15 เส้นทางโดยมีเส้นทางนำร่องคือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งแต่สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จนถึงแหลมบาลีฮาย ประกอบด้วยสถานีรถไฟฟ้า 13 สถานี และมีระยะห่างแต่ละสถานีประมาณ 650 – 700 เมตร สูงจากระดับถนนเดิมประมาณ 18 เมตร การก่อสร้างจะเน้นใช้พื้นที่เกาะกลางถนนเป็นหลัก และมีองค์ประกอบอื่น ที่สำคัญ เช่น สถานีซ่อมบำรุง จุดจอด และพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ TOD

  ค่าลงทุนรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เท่ากับ 26,923 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการก่อสร้างโครงการ เท่ากับ 16,485 ล้านบาท เช่น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจัดซื้อขบวนรถโดยสาร และค่างานระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับช่วงที่สองเป็นช่วงเปิดให้บริการ เท่ากับ 10,438 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าดำเนินงาน ได้แก่ ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ค่าสาธารณูโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าบำรุงรักษา ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาขบวนรถโดยสาร ค่าบำรุงรักษาทาง ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ

  จากนโยบายรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะลดภาระในการลงทุน การจัดเตรียมองค์กรและบุคลากร และทางภาคเอกชนจะมีรายได้จากค่าโดยสาร พื้นที่เชิงพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้กำหนดทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน 6 รูปแบบ ดังนั้นทางเมืองพัทยา จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา Market Sounding ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ ตลอดจนกรอบแนวคิด แนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลา โดยเมืองพัทยาจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปประกอบพิจารณากำหนดแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป

  หากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพัทยาแล้วเสร็จ จะช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองพัทยา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการเดินทางโดยสารขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองชั้นนำของอาเซียน และภูมิภาคเอเชียได้ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองชั้นนำของอาเซียน และภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785025604841489?tn=K-R


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเก่ากลอย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเก่ากลอย

  วันนี้ (23 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป​โดยมี นางสาวมารศรี วงศ์ดี ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย อำเภอนากาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ จำนวน 49 คน ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” และศึกษาดูงานพื้นที่เมืองพัทยาโดยรอบ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเก่ากลอย วันนี้ (23 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 241…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

  28 ก.ย. – 4 ต.ค. นี้ เชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียว ในโลก”

  28 ก.ย. – 4 ต.ค. นี้ เชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียว ในโลก”

  จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียว ในโลก” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4  ตุลาคม  2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  ในปีนี้จะมีกิจกรรมที่สวยงาม ที่สร้างความประทับใจและสนุกสนานไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เชิญชมขบวนแห่สวยงามมากมาย อาทิ ขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ตามทศชาติชาดก ขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” และขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งใหญ่ตระการตา

  พลาดไม่ได้ชมการแข่งขันวิ่งควาย 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ รุ่นใหญ่ การประกวดสุขภาพควายควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย การประกวดตกแต่งควายประเภทสวยงาม และตลกขบขัน พิธีทำขวัญควาย สนุกสนานไปกับการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย ฯลฯ การประกวดน้องนางบ้านนา และกิจกรรมที่เอาใจคุณป้า คุณย่าคุณยายคือการประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา  พร้อมเดินช็อปสินค้าของดีจังหวัดชลบุรีที่เลื่องชื่อ และการจำหน่ายสินค้า OTOP มากมาย นอกจากนี้ยังมีสนุกสนานกับมหรสพต่างๆ ที่เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

  ห้ามพลาดกิจกรรมดีๆตำนานของชาวชลบุรี ของดีมีเพียงปีละครั้งเท่านั้นแล้วพบกันที่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก” วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม เป็นวันวิ่งควาย

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3781812058496177&id=259115847432500

  มพย.ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

  มพย.ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

  วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเมืองพัทยา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา โดยมีบาทหลวงภัทร์พงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ประกอบด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุม TCT วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
  ตามที่สำนักการศึกษา เมืองพัทยากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา และการอาชีพ รวมถึงเพื่อส่งเสริมงานนวัตกรรมของชาติ
  เมืองพัทยาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้พิการ ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาและการอาชีพ ตลอดถึงเพื่อส่งเสริมงานนวัตกรรมของชาติ ประการสำคัญ คือ สร้างคนเมืองพัทยาให้มีความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความดีงาม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3781448765199173


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150