• นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจชายหาดเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจชายหาดเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจชายหาดเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  วันนี้ (30 ก.ย. 63) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณชายหาดพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา เพื่อเตรียมปรับภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา

  นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่นตลอดแนวชายหาดพัทยา รวมระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ครบครัน มีห้องน้ำ มีจุดล้างตัวสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยหลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารูปแบบ และความเหมาะสมต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3805026662841383&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150