• วันคล้ายวันสถาปนาครบ 12 ปีโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

  วันคล้ายวันสถาปนาครบ 12 ปีโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

  วันคล้ายวันสถาปนาครบ 12 ปีโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

  วันนี้ (30 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบ 12 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีนายวัฒนา จันทนวรานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล

  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยเมืองพัทยา เปิดทำการเรียนการครั้งแรกปี 2556 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (แบบสหศึกษา)โดยมีวิสัยทัศน์ สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรม พร้อมปรัชญา ที่ว่า ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ซึ่งมี ปณิธาน เป็นคนดี มีปัญญา รู้คุณค่าความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยอัตลักษณ์ เป็นนักอ่าน และมีเอกลักษณ์ เป็นเลิศทางวิชาการ โดยจุดเน้น โครงงานบูรณาการ ตามคำขวัญที่ว่า วินัยดี มีวิชา กิจกรรมเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน โดยมีสีประจำโรงเรียน สีเหลือง-ขาว ซึ่งสีเหลือง หมายถึง ความมั่นคง สร้างสรรค์ ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริง ความถูกต้อง สำหรับต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูง และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี

  วันคล้ายวันสถาปนาครบ 12 ปีโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)วันนี้ (30 ก.ย.61) เวลา 10.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 30 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150