• ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ ม.แปซิฟิค มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ ม.แปซิฟิค มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ ม.แปซิฟิค มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

  วันนี้ (5 ต.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ หมู่บ้านแปซิฟิค เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมร่วมลงพื้นที่มอบข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หมู่บ้านแปซิฟิค พร้อมตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เร่งดำเนินทำกระสอบทรายกั้นแนวป้องกันน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยในระยะยาว เมืองพัทยาจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3820642514613131/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150