• อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  วันนี้ (7 ต.ค.63) เวลา 09.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข ในวันนี้อำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยาจัดการอบรมจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่จิตอาสาคนอื่น ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150