• เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบเกาะล้าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโฉมใหม่ NEO PATTAYA เพื่อรองรับพื้นที่เชื่อมโยง EEC ในอนาคต

  เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบเกาะล้าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโฉมใหม่ NEO PATTAYA เพื่อรองรับพื้นที่เชื่อมโยง EEC ในอนาคต

  เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบเกาะล้าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโฉมใหม่ NEO PATTAYA เพื่อรองรับพื้นที่เชื่อมโยง EEC ในอนาคต

  เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาบนพื้นที่เกาะล้าน โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ณ เกาะล้าน

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ ที่มีความสวยงามและคงความเป็นธรรมชาติ มีหาดทราย ทะเล มีแนวปะการังที่สวยงาม และยังคงความเป็นวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวได้ดี โดยในปีๆ หนึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเกาะล้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวเกาะล้านได้เป็นอย่างดี โดยเกาะล้านเป็นหนึ่งเกาะที่อยู่ในแผนของ EEC ซึ่งประกอบด้วย เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะเสม็ด ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบาย NEO Pattaya เพื่อบริหารพื้นที่เกาะล้าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและปรับปรุงพื้นที่ บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หาดแสม​ โครงการกังหันลมบ้านเกาะล้าน​ และพื้นที่โดยรอบ บริเวณเกาะล้าน จึงได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามความคืบหน้าเพื่อเตรียมพัฒนาทั้งเกาะ ซึ่งพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาและออกแบบ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม โดยเฉพาะโครงการกังหันลม​ ท่าเรือท่องเที่ยว จุดชมวิว หาดแสม ที่ต้องเร่งพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมปรับปรุง​พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล “เกาะล้านโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150