• เมืองพัทยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  เมืองพัทยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  เมืองพัทยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  ในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมหลายพื้นที่ ซึ่งหากฝนตกอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินหน้ามาตรการเชิงรุก รณรงค์ฉีดพ่นยุงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมอบหมายให้สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา  เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในพื้นที่เมืองพัทยา ตามชุมชน ตลาด โรงเรียน เพื่อพ่นหมอกควัน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออก​ พร้อมแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

  ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆดังนี้

  1.ไม่ให้ยุงเกิด โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงแหล่งหลบซ่อนของยุงลายตัวแก่ ตามหลัก 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ”

  2.ไม่ให้ยุงกัด เช่น ปิดมุ้งลวด​ ประตูและหน้าต่างให้สนิท นอนกางมุ้ง หรือทายากันยุง

  หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโควิด-19 ถ้าทานยาลดไข้ 1-2 ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดความรุนแรงของโรค

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3836829539661095&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150