• ประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya” ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  ประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya” ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  ประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya” ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

  วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่นตลอดแนวชายหาดพัทยา รวมระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ครบครัน มีห้องน้ำ มีจุดล้างตัวสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยหลังจากนี้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารูปแบบ และความเหมาะสมต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3849789861698396&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150