• เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)

  วันนี้ ( 15 ต.ค.63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับนางธัญรัตน์ อิทร ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านนโยบายและแผน สนง. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC) และคณะ โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)และคณะเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาเขาพัทยา และโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ท่าเรือประมงและตลาดขายอาหารทะเล บริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา เพื่อนำไปผลักดันในส่วนของโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ให้ขับเคลื่อนต่อไป

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)วันนี้ ( 15 ต.ค.63) เวลา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150