• ประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563

  วันนี้ (15 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา​ นายพุฒิเศรฐ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายสามชาย ไทยสกุล หัวหน้าฝ่ายออกแบบจราจรและคมนาคม  นางสาวพิชญ์สินี  กุลเอกสรชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ พร้อมคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยเมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการธุรกิจภายในซอยพัทยา 16 ถนนพัทยาสาย 2 (หลังโรงเรียนเมืองพัทยา 8) ร้องขอให้เมืองพัทยา พิจารณานำป้ายห้ามจอดตลอดแนว ในซอยดังกล่าวออก โดยชี้แจ้งว่า ซอยดังกล่าว ที่ผ่านมาสามารถจอดรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกวัน จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงสุดแนวรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา 8 การจราจรไม่ติดขัด รถยนต์สามารถสัญจรเข้า ออกได้คล่องตัว (อาจมีขยับช้าในช่วงสั้นๆ ช่วงกลางซอยที่เป็นตลาด) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มาจับจ่ายใช้สอยตลอดมา แต่ปัจจุบันมีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้มีการปิดเมืองไป ส่งผลให้ผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ ซบเซาต่างทยอยปิดกิจการตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อมามีการผ่อนปรนจากภาครัฐ

  เปิดเมือง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นนโยบายไทยช่วยไทย ไทยเที่ยวไทย แต่ในทางปฏิบัติหลังจากเปิดเมืองให้คนไทยมาท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆ เริ่มมาเปิดกิจการ แต่เมืองพัทยา ได้นำป้ายการจราจรห้ามจอดตลอดแนวมาติดตั้งภายในซอยดังกล่าว ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ ดังเช่นในอดีต เนื่องจากถูกจับกุม โดนใบสั่ง โดนล็อคล้อ เศรษฐกิจที่ดูจะมีความหวัง กลับได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่เกิดการขับเคลื่อนใดๆ จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้เมืองพัทยาพิจารณานำป้ายห้ามจอดตลอดแนวออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่ให้

  นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถจอดรถได้

  จากกรณีดังกล่าว วันนี้จึงได้ประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563 ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยมติในที่ประชุม อนุโลมให้จอดได้ตลอดแนว ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 07.00 น. ของวันถัดไป โดยห้ามจอด 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 07.00 น. – 09.00 น. และ 15.30 – 18.00 น. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลง ก็จะขยายห้ามจอดถึง เวลา 20:00 น. ต่อไป

  ประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563 วันนี้ (15 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150