• เมืองพัทยาประชุมหารือเตรียมเปิดเมือง..รองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการคุ้มเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาประชุมหารือเตรียมเปิดเมือง..รองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการคุ้มเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาประชุมหารือเตรียมเปิดเมือง..รองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการคุ้มเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (16 ต.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ประชุมหารือเตรียมเปิดเมือง..รองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการคุ้มเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาเมืองพัทยา หรือประธานสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายชัยรัตน์ รัตโนภาส อุปนายกสมาคมสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อหารือแนวทางการ เปิดเมือง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก กัน หรือคุมไว้สังเกต ในสถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ซึ่งการกักตัวไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก โดยเมื่อครบ 5-7 วัน หลังการกักตัว จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีการพบเชื้อโควิด-19 จะได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ถ้าไม่มีการพบเชื้อโรคโควิด-19 จะถูกกักตัวต่อ จนครบระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะแพร่ระบาดเชื้อไวรัสได้ โดยในวันนี้ได้มีหารือร่วมกันเบื้องต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกัน และแผนการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3854979967846052

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150